pakojos

pakojos
pakójos sf. pl. (1) 1. R242 žr. pakoja 2. 2. Gršl, Kal žr. pakoja 3. 3. žr. 2 pakojė: Padėsiu tavo neprietelius į tavo pakojas brš. Iš obūlio (obuolį) paleido į pakójas Krš. 4. Gl, Kdl, Up menkavertės vilnos nuo užpakalinių kojų, paslėpsnių: Čia tik vienos pakójos, gerų vilnų nieko nėra Jnš. Čia ne vilnos, o pakójos Dkš. Geras vilnas jau sukedenom, liko tik pakójos Plv. Kap tu veši vilną karšt, jei dar neišrinktos pakójos! Krok. Iš pakójų pirštinių nepadarysi Pns. Ji dar tik pakójas verpia, ne jai linai verpti Krsn. Iš pakójų blogi veilokai Stak. 5. vilnų atliekos, nuobiros, atsirandančios kedenant, verpiant, audžiant: Nekas šįmet vilnos: va nesenai kedenom, tai tiek daug pakójų Srj. Surink iš po staklių pakójas Nm. Mesk jau šitas susivėlusias vilnas į pakójas Alk. Pilna asla pakójų prikrito Šk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pakoja — sf. (1), pãkoja (1) Slnt 1. vežimo lentelė pasistoti lipant: Senis lipa į tą vežimą, kur yra pakoja Mšk. Reikia pritaisyt vežėčiom pakojos, bus geriau inlipt Ds. Ant pakojė̃lės stojau, į važelėlius sėdau (d.) Grž. 2. Dov, Rdm, Lnt, Grz, Gr, Srv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šuniukas — šuniùkas sm. (2) 1. M, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ šunų jauniklis: Valgydino ir prirengdė – ne šuniùkas sviestas vaikas (pamestinukas) Grv. Ir jam nurašė laišką, kad gimė du šuniùkai (ps.) Mlk. Jei mažo šuniùko liežiuvis juodas, tai piktas, o jei baltas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antvožas — añtvožas dkt. Skrỹnios šónai ir añtvožas padarýti iš pušiẽs, o dùgnas ir pakójos – iš ąžuolo lentẽlių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsemti — apsemti, àpsemia (àpsema J, Š, Dbk; R, Sut, apìsemia Kp, An; RtŽ), apsėmė tr. K; Rtr 1. didumą (biralų) nusemti: Apsėmiau grūdus, apsėmiau iš pakojos Klt. 2. R, N, Š, DŽ užlieti, užtvindyti: Vanduo apsėmė tekinius ratų J. Vanduo apsėmė visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitaisyti — tr. 1. Š, NdŽ, KŽ pašalinti gedimus, tinkamai sutvarkyti: Tas nutrūko, tas nūdilė, kitas apvirto – viską reikėjo atitaisyti Trk. Peilis į vieną pusę nuverstas, – kai tik atitaisiaũ Jrb. Reikė attaisyt, ba rudenį sugriuvo [bulvių rūsys] Dg. Pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klapatė — klapãtė sf. (2) K 1. girnų lentelė, į kurią įstatomas viršutinis milinio galas: Miegas ir taip saldus..., o čia dar ū ūūū girnelės, klebekš, klebekš klapatė Vaižg. Klapãtė kleba, negalima malt Pkr. Prikalki tvirčiau klapãtę KzR. Klapãtė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klapčiukas — 2 klapčiùkas sm. (2) prie ratelio pakojos lazdelė, su kuria sukamas ratas, klapatė: Uždėk rateliui klapčiùką Rs. Klapčiùkas sukt ratu[i] Auk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuinelis — kuinẽlis sm. (2) lazdelė prie ratelio pakojos, klapatė, kalelė: Užkabink kuinẽlį ant ašies Kdn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leketas — 1 lekẽtas sm. (2) NdŽ, lẽketas (1) 1. Dr, Vdk girnų lentelė, į kurią įstatytas viršutinis milinio galas, klapatė: Lekẽtas aukštai, o skersis žemai, kur milinis, suktuvis įkištas J. ║ Vr medelis arkliui pririšti. 2. Dr prie ratelio pakojos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numinti — 1 numìnti, nùmina, numynė 1. tr. J kojomis nutrypti, numindžioti: Žirgai numynė rūteles JD876. Rūtos numintos, rožės nuskintos, lelijos išlankstytos RD28. ║ koja užsistoti ant ko, prispausti: Tu man kulnis nùmini KI33. O ir numynė pelėdos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”